Previous slide
Next slide

NEUROMONITORING do oceny funkcji mózgu działający w polu magnetycznym, zakupiony dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

DEFIBRYLATOR zakupiony dla Kliniki Kardiologii, służy ratowaniu małych pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia.

NASOFIBEROSKOP do diagnostyki nosogardła zakupiony dla Kliniki Otolaryngologii

APARAT DO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO dla Pododdziału Dializoterapii w Klinice Pediatrii, Immunologii i Nefrologii

PERYMETR KOMPUTEROWY do oceny pola widzenia dla potrzeb Kliniki Okulistyki